Frankovka

Frankovka – Ćuk
Frankovka je sorta crnog grožđa koja se u Europi
uzgaja već stoljećima, a daje pitko crno vino u
godne kiselosti. Riječ je o sorti koja dobro rodi i
od koje se može dobiti vino izvrsne kakvoće
pa joj stoga u posljednjih nekoliko godina raste
popularnost i sve se više vinara okreće sadnji
upravo frankovke.Kod nas je najzastupljenija u kontinentalnoj
Hrvatskoj, i to u Slavoniji, Moslavini i na Plešivici,
a uzgaja se i u Primorju te Istri, gdje je poznata pod nazivom borgonja.